Įmonės pavadinimo tikrinimas Registrų centre

Įmonės pavadinimo tikrinimas – rezervuokite JAR tą pačią dieną

Problema

Bandant rezervuoti naujos įmonės pavadinimą, Registrų centras jį dažnai atmeta kaip netinkamą.

Kodėl taip yra?

Jis neatitinka LR įstatymuose apibrėžtų reikalavimų arba tokį pavadinimą jau kas nors naudoja.

Kaip spręsti?

Sudarykite taisyklingą pavadinimą ir pasitikrinkite jį juridinių asmenų ir prekių ženklų duomenų bazėse.

Jau beveik dvejus metus galioja VLKK reikalavimai naujai steigiamų įmonių pavadinimams. Dažnas verslininkas jau patyrė, ką tai reiškia praktiškai – įmonės pavadinimo rezervacija buvo atmesta. Todėl dažnai sulaukiu klausimų, kaip sudaryti ir kur pasitikrinti norimą įmonės pavadinimą, kad jis iš karto būtų rezervuojamas.

Toliau apibendrinu svarbiausius įmonės pavadinimo sudarymo reikalavimus. Taip pat aprašau, kur pasitikrinti, ar norimas pavadinimas nėra saugomas kitiems asmenims. Pasitikrinkite ir būkite tikri, kad ryte Registrų centrui pateikta įmonės pavadinimo registracija bus patvirtinta Juridinių asmenų registre tą pačią dieną.

Įmonių pavadinimai

Pagal VLKK sudarytas taisykles, įmonių pavadinimai sudaromi iš lietuviškų „daiktavardžių su pažyminiais“. Pažyminiai – tai kiti daiktavardžiai, būdvardžiai ir skaitvardžiai. Skaitmenys gali būti vartojami tik tuomet, kai jie eina prieš daiktavardį ir nusako kiekį (pvz.: „33 laipteliai“). Visas junginys turi pasibaigti vardininko linksniu, o didžioji yra tik pirmoji junginio raidė. Plačiau: VLKK Įmonių pavadinimai.

Teoriškai leidžiama pavadinimus sudarytų ir iš kitokių taisyklingų lietuvių kalbos konstrukcijų (pvz.: „Iki“, „Ačiū“, „Užsuk“ ir t.t.) bei nieko nereiškiančių žodžių, kurie gramatine sandara panašūs į lietuviškus žodžius. Tačiau praktiškai junginys turi būti prasmingas, teisingai susietais linksniais ir galūnėmis, nebūti panašus į barbarizmą, neturėti rašybos bei skyrybos klaidų ir t.t. Tad norėdami sugalvoti prasmingą pavadinimą, kuris baigtųsi ne vardininko galūne ir kurio dar niekas nebūtų užsiregistravęs, tikrai turėsite įdėti pastangų.

Pavyzdžiui, tinka „Pavadinimas“, „Mano Vilniaus pavadinimas“, „Pavadink“, „9 pavadinimai“, „Vapadimas“ ir t.t. Bet netinka:

 • „Pavad“ – pavadinimas turi baigtis lietuviška galūne;
 • „Pavadinimo“ –  daiktavardžio galūnė turi būti vardininko formoje;
 • „MANO PAVADINIMAS“ – didžioji gali būti tik pirmoji pavadinimo, vietovardžių ir kitų tikrinių daiktavardžių raidė;
 • „MaPa“ – žodžio viduryje negali būti didžiųjų raidžių;
 • „PVDNMS“ – pavadinimą gali sudaryti tik žodžiai, negalima vartoti trumpinių iš didžiųjų raidžių;
 • „Pavadinimas 9“ – skaičius gali būti vartojamas tik kiekiui nusakyti, kai po jo eina galūne suderintas daiktavardis;
 • „Manopavadinimas.lt“ – domenas kaip įmonės pavadinimas pažeidžia beveik visus reikalavimus: žodžiai turi būti jungiami tik pagal lietuvių kalbos taisykles, pavadinimuose negali būti netaisyklingai vartojamų skyrybos ženklų (.) ir trumpinių (lt).

Norint įsteigti įmonę nelietuvišku pavadinimu, galima vartoti lotynų ir senovės graikų kalbų žodžius. Visiems, kam netaisyklingas pavadinimas nėra verslo sėkmės garantas, patariu tuo ir apsiriboti.

Angliškas įmonės pavadinimas reikalauja papildomų išlaidų ir įmonės įregistravimo procesas trunka kur kas ilgiau. Ateityje aprašysiu, ką tokiu atveju reikia daryti kitaip.

Įmonių vardai kabutėse

Kabutėse rašomi tik simboliniai, perkeltine prasme vartojami įmonių pavadinimai. Pavyzdžiui, UAB Autobusų parkas ir VšĮ Vilniaus universitetas reiškia fizinę vietą ar organizaciją, todėl nerašomi kabutėse. Bet UAB „Virtuali erdvė“ ir AB „Kauno grūdai“ yra simboliniai pavadinimai, o ne tiesiogiai apibrėžia fizinę įstaigą, todėl rašomi kabutėse.

Dauguma dabar steigiamų verslų turi simbolinius pavadinimus, tad kabučių nereikės tik labai retais atvejais. Jos visuomet privalo atsidaryti apačioje ir užsidaryti viršuje. Plačiau apie lietuviškas kabutes: Lietuviškos kabutės ir brūkšnys klaviatūroje.

UAB pavadinimai ir teisinė forma

Visiems Lietuvoje registruojamiems juridiniams asmenims pavadinime privaloma nurodyti teisinę formą. Registruojant uždarąją akcinę bendrovę, kaip ir daugumos kitų teisinių formų įmones, pakanka nurodyti jos trumpinį UAB.

Vadovaujantis anglų kalboje paplitusia praktika, teisinę formą galima nurodyti po įmonės vardo, atskiriant kableliu pvz.: „Virtuali erdvė“, UAB. Tačiau pagal lietuvių kalbos normas teisinė forma turėtų būti nurodoma prieš įmonės vardą, pvz.: UAB „Virtuali erdvė“.

Teisinės formos vieta pavadinime nekeičia kabučių vartojimo taisyklių. Todėl rekomenduoju teisinę formą nurodyti prieš įmonės vardą. Taip bendrovės pavadinimo viduryje nebus skyrybos ženklo, kuris tik pailgina pavadinimą ir komplikuoja jo vartojimą tekste.

Įmonės pavadinimo tikrinimas Registrų centre

Kad Registrų centro Juridinių asmenų registras patvirtintų jūsų įmonės pavadinimo rezervaciją, pavadinimas privalo skirtis nuo kitų įmonių pavadinimų ir prekių ženklų. Patikrinti reikia 4 duomenų bazes:

 1. Registrų centro Juridinių asmenų registro rezervuoti įmonių pavadinimai. Pavadinimas laikomas tapatus, jei jis sutampa su kito juridinio asmens pavadinimu atmetus juridinę formą reiškiančius terminus (UAB, MB ir t.t.).
 2. Lietuvos Respublikos prekių ženklai. Naujos įmonės pavadinimas negali būti sudarytas iš LR Valstybiniame patentų biure registruotų prekės ženklų.
 3. Europos bendrijos prekių ženklai. Įmonės pavadinimas negali būti sudarytas iš Europos sąjungos mastu registruotų prekės ženklų.
 4. Tarptautiniai prekių ženklai. Įmonės pavadinimas negali būti sudarytas iš tarptautiniu mastu Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijoje registruotų prekės ženklų.

Juridinių asmenų registras tapatumą vertina tik techniškai. UAB „Pavadinimas“, UAB „Pavadinimukas“ ir UAB „Mano pavadinimas“ vertinami kaip netapatūs. Jei pavadinime bus bent vienas papildomas žodis arba bent vienas žodis skirsis savo priešdeliu, priesaga ir t.t., Registrų centro JAR tokį pavadinimą leis įregistruoti.

Teisinės formos ar jos vietos skirtumai pavadinime yra nepakankami, kad vien dėl jų įmonių pavadinimai būti laikomi skirtingi. Pavyzdžiui, visi šie pavadinimai laikomi tapačiais ir negali būti registruojami kaip atskiros įmonės: UAB „Pavadinimas“„Pavadinimas“, UABMB „Pavadinimas“. Tikrinant pavadinimus duomenų bazėse, reikia tikrinti tik vardą, be teisinės formos.

Klaidinantis panašumas ir geografinės ribos

Rezervuojant įmonės pavadinimą, tikrinamas tik jo absoliutus tapatumas su įrašais minėtose duomenų bazėse. Išlieka rizika, kad pavadinimas yra ne tapatus, o klaidinančiai panašus į kitus pavadinimus. Tuomet gali kilti teisinis ginčas jau po įmonės įregistravimo.

Aktualios yra tik minėtos 4 duomenų bazės. Jei tapatus pavadinimas jau yra įregistruotas kitur, pavyzdžiui, kaip vietinis Latvijos respublikos prekės ženklas ar juridinis asmuo, jūsų įmonės registracijos tai nesustabdo. Tačiau ateityje gali susikirsti jūsų verslo geografija ir taip pat kils teisinis ginčas dėl naudojamo vardo.

Rekomenduoju įmonės pavadinimą rinktis išskirtinį, nepanašų absoliučiai į jokius kitus prekės ženklus ar užsienio juridinius asmenis. Todėl dar prieš ieškodamas tose 4-iose duomenų bazėse, sugalvotą pavadinimą pasitikrinčiau su Google paieška. Jei kažkas tokį jau kur nors vartoja ar net reklamuoja, patariu galvoti naują pavadinimą savo įmonei. Net jei techniškai ir galite jį užsiregistruoti ir ateityje teisiniu būdu apginti savo teises į tokį pavadinimą, tokie ginčai neverti jūsų laiko.

Įmonių pavadinimai praktikoje

Beveik 2 dešimtmečius praktiškai nebuvo jokios tvarkos, kai turi būti sudaromi įmonių pavadinimai. Todėl kiekvienam neleistinam pavadinimų tipui rastume po kelis tūkstančius sėkmingai veikiančių įmonių pavyzdžių: TEO LT, AB; MAXIMA LT, UAB; MB „1985.lt” ir t.t.

Lažinuosi, kad kol kas Lietuvoje daugiau įregistruotų įmonių neatitinka reikalavimų pavadinimui, nei yra juos atitinkančių. Bet einant laikui, ši statistika ims keistis. Tuomet tarp inspektorių gali kilti iniciatyvų sutvarkyti ir senųjų įmonių pavadinimus. Tam įstatymuose jau yra numatytos baudos dėl juridinių asmenų pavadinimų sudarymo taisyklių pažeidimų.

Šiandien steigiantiems ar perregistruojantiems įmones rekomenduoju rinktis taisyklingą pavadinimą – nežaisti su didžiosiomis raidėmis, taškais, trumpiniais ir t.t. Nors taisyklingas pavadinimas ir bus ilgesnis, daugumoje situacijų jis atrodys solidžiau, bus lengviau tiksliai jį pasakyti partneriams ir išvengsite ginčų su kalbos inspektoriais.

Žinoma, taisyklingai galime sudaryti ir anglišką įmonės pavadinimą. Deja, kol kas jo įregistravimas yra apribotas. Todėl ateityje parašysiu, kaip Lietuvoje įregistruoti į tarptautines rinkas nusitaikiusį juridinį asmenį su taisyklingu anglišku pavadinimu.

Autoriaus interesų atskleidimas

Mano vadovaujama UAB „Virtuali erdvė“ administruoja Global.lt, kurioje siūlomas angliškas įmonės pavadinimas, ir Adresas.biz, kurioje nuomojami įmonių buveinių adresai.

Autorių teisės

Creative Commons licencija Straipsnis „Įmonės pavadinimo tikrinimas – rezervuokite JAR tą pačią dieną“, kurio autorius Pakamore pasilieka ir saugo visas savo autoriaus teises, yra licencijuotas publikavimui pagal Creative Commons Priskyrimas + Jokių išvestinių darbų (BY-ND) 4.0 tarptautinę licenciją.