Marketingo technologijos - IT rinkodarai

Marketingo technologijos – IT ar rinkodara?

Rinkodaros skyrius tiesiogiai perka 71% marketingo IT paslaugų. Gartner prognozuoja, kad 2017 metais rinkodaros vadovas IT paslaugoms išleis daugiau nei IT vadovas.  Panašią tendenciją matau ir Lietuvoje. Rinkodaros skyrius vis daugiau naudojasi informacinėmis technologijomis be IT skyriaus pagalbos.

Reklaminės interneto svetainės, Facebook žaidimai, mobiliosios renginių programėlės ir t.t. mažai susijusios su bendru įmonės IT ūkiu ir yra koordinuojamos rinkodaros specialistų. Jie puikiai sugeba jas pirkti iš išorės patys. Kurio skyriaus biudžete turėtų būti šios investicijos ir išlaidos?

Finansiškai apskaičiuoti informacinių technologijų kuriamą naudą lengviausia rinkodaroje, todėl šis skyrius yra imliausias IT paslaugoms. Daugiau kaip pusė įmonių kiekvienais metais pasisako, kad didins savo išlaidas rinkodaros technologijoms (Gartner). Jie nejuokauja: rinkodaros technologijų išlaidos auga dvigubai greičiau nei IT išlaidos (11%  prieš 4,7%).

Nieko keista, kad dar prieš dešimtmetį buvusi miniatiūrinė rinka šiandien jau turi daugiau kaip 100 funkcinių segmentų ir beveik 1 tūkst. savo poziciją įtvirtinusių paslaugų teikėjų:

IT paslaugos rinkodarai

Marketingo technologijų pirkėjas

Net 81% stambių JAV įmonių turi vyriausią rinkodaros technologą (Oracle). Dar prieš keletą metų tokios pozicijos apskritai nebuvo, o šiandien jis jau priima daugiau IT sprendimų nei visas IT skyrius (Chiefmartek). Peržvelgus marketingo technologijų paslaugų žemėlapį, tai atrodo natūralu. Kokybiškai išsiaiškinti įmonės poreikius ir išanalizuoti visas paslaugas, kad priimtum geriausius rezultatus įmonei duodantį sprendimą tokioje aibėje sričių, yra netgi ne vieno žmogaus darbas.

Aiškinantis didelės įmonės poreikius, vertinant pasiūlymus ir diegiant pasirinktą IT paslaugą dažniausiai dalyvauja įvairių sričių specialistų komanda. Gartner apklausa rodo, kad renkantis marketingo technologijos paslaugą daugiau kaip 84%  sprendimų šioje komandoje atlieka rinkodaros skyrius. Net už šios IT paslaugos diegimą 58% atvejų atsakingas rinkodaros, o ne IT skyrius.

Marketingo IT ūkio priežiūra

Panašių situacijų yra ir žmogiškųjų išteklių bei finansų skyriuose. Šiandien beveik viskas yra IT, visi skyriai turi savitas sistemas ir specifinius sprendimus. Su laiku tų specifinių sistemų atskirtis nuo IT specialistų kompetencijos tik didės. Mano nuomone, didžiosios įmonės iš esmės keičiasi teisinga linkme – funkciniai vadovai turi patys spręsti, kokias IT paslaugas rinktis savo darbui. Diegdami pasirinktą technologiją jie patys sprendžia, patogiau dirbti su vidiniais IT specialistais ar pasitelkti ekspertus iš išorės. Įmonės IT specialistai gali būti svarūs patarėjai, bet jie neturėtų būti verčiami visų galų ekspertais.

IT išlaidos biudžete ir buhalterijoje

Vadovaujantis logika, sprendimo galios perėjimas turėtų atsispindėti ir įmonės biudžete. Jei rinkodaros skyrius investuoja į IT sistemą, skirtą didinti pardavimams, tai yra reklamai prilyginama išlaida. Biudžete ir buhalterijoje tai reiškia kintamas pardavimo sąnaudas. Tuo tarpu IT išlaidos dažniausiai apskaitomos kaip fiksuoti administracinio tipo kaštai. Mažose įmonėse tai mažai ką keičia, tačiau didesnėse tai įtakoja finansų planavimą, įmonės veiklos rodiklius ir galiausiai visą įmonės vertę.

Deja, logika suklaidina. Duomenys rodo, kad daugiau kaip pusė marketingo technologijų išlaidų ir investicijų vis dar tebėra IT skyriaus biudžete. Ši dalis vis mažėja, bet kitimas atsilieka nuo jau aptartų pokyčių priimant realius sprendimus.

Rinkodaros informacinių technologijų pirkimas

Kai vienas asmuo priima sprendimą, o kitas turi už jį pasirašyti sąskaitą, tai jau bereikalinga biurokratija. Dėl jos gaištamas laikas, įmonė juda lėčiau ir tarp darbuotojų gali kilti įvairūs politiniai nesutarimai. To atsisakius nebeliks ir spaudimo IT skyriui mažinti išlaidas. Tai vis dar dažnai daroma pajamų sąskaita. Siūlymus teikiantiems darbuotojams dažnai stengiamasi ne patarti dėl techninio įgyvendinimo, o įrodyti, kad viskas yra gerai ir jiems nieko nereikia.

IT skyriaus kompetencija ir pareigos

Gartner duomenys rodo, kad stambios tarptautinės įmonės jau atskyrė funkcinių skyrių technologijų biudžetus nuo IT skyriaus biudžeto. Nors IT skyriaus išlaidų suma vis dar didėja, kaip dalis nuo visų įmonės pajamų ji mažėja (2011 – 3,6%, 2012 – 3,2%). Funkciniams skyriams perimant savo technologijas į savo biudžetus, IT skyriaus pirkimų skaičius ir biudžetas apskritai ims mažėti.

Paradoksalu, kad per pastaruosius keletą metų taip išaugus IT svarbai įmonėje, perkant naujas technologijas IT skyrius vis dažniau lieka už borto. Ką gi ateityje veiks įmonės IT specialistai?

Tradiciškai pagrindinė IT specialistų kompetencijos sritis – tie IT sprendimai, kurie įtakoja visus įmonės darbuotojus, o ne konkrečius skyrius ar specifines roles.  Šie žmonės turėtų puikiai suprasti, kaip atrodo visų darbuotojų kasdieniai darbai ir kas kiekvienam darbuotojui geriausiai padeda efektyviai atlikti kasdienes užduotis.

Tačiau Gartner apklausa rodo, kad sėkmingų tarptautinių įmonių tiek rinkodaros, tiek IT vadovai IT skyriaus rolę mato daug plačiau. Jie prognozuoja, kad per ateinantį dešimtmetį IT specialistai padės geriau suprasti ir efektyviau įsisavinti IT paslaugas, kad visa įmonė įgytų konkurencinį pranašumą. Performuluojant tai praktiškai, IT skyrius turėtų mažiau gilintis į pačias technologijas, o daugiau į rinkoje jau siūlomas technologines paslaugas, kurias funkciniai skyriai gali iš karto pirkti ir naudotis. IT specialistų tikslas – padėti savo biudžetą turinčiam skyriui efektyviai jį išnaudoti kuo greičiau vertę kuriančioms IT paslaugoms.

IT skyrius nebėra tie žmonės, kurie pakeičia monitorių jam sugedus ar atitempia tinklo kabelį iki naujos darbo vietos. Šiandien tai jau ūkvedžio funkcijos. Bet jie netapo ir rinkodaros, žmogiškųjų išteklių ar finansų ekspertais, kad galėtų priimti galutinį sprendimą, kokią paslaugą rinktis ir kaip dirbti kiekvienam skyriui. Tačiau būtent tų paslaugų išmanymo ir įmonės darbo specifikos supratimo iš jų tikimasi, kad rinkodaros, finansų, žmogiškųjų išteklių ir kt. vadovai ateityje galėtų priimti kokybiškesnius sprendimus.

IT paslaugų pirkimai Lietuvoje

Lietuvoje teko matyti, kai smulkioje aukštos pridėtinės vertės įmonėje su maždaug 30 žmonių administracijoje buvo nusamdytas IT specialistas, kurio pareiga prižiūrėti darbuotojų kompiuterius ir vidinį tinklą su keliais vidiniais serveriais. Kai prireikė naujos interneto svetainės, įmonės direktorius paskyrė jį atsakingą už svetainės sukūrimą. Šis žmogus neturėjo jokios patirties su interneto svetainių kūrimu, o pati svetainė nebuvo niekaip susijusi su kitomis jo administruojamomis sistemomis.

Realiai su svetainių kūrimo studija bendravo ir visą procesą koordinavo rinkodaros vadovas. Tačiau IT specialistas privalėjo dalyvauti procese ir priimti sprendimus įmonės vardu. Tai yra akivaizdus darbuotojų gaišinimas ir proceso stabdymas, dažnas net ir vidutinio dydžio lietuviškose įmonėse.

Jei įmonei rinkodaros technologo samdymas neatsipirktų, jo atsakomybė turėtų būti bent jau rinkodaros vadovo, o ne IT specialisto rankose. Kaip ir stambiose įmonėse, IT funkcija šiuose sprendimuose yra tik patariamoji. Norint dirbti efektyviai, tai turi matytis ir buhalterijoje.

Pasaulines tendencijas jau pradedu matyti ir mūsų rinkoje. Našiausiai dirbančių įmonių IT specialistai nuolat domisi naujomis debesų kompiuterijos paslaugomis, kurios gali padėti verslui, ir vis mažiau laiko gaišta su pačiomis technologijomis. Pavyzdžiui, vis dažniau Google Apps for Business ar Hosted Microsoft Exchange el. pašto paslaugas renkasi ne tik maži verslai, bet ir stambios, savo serverius anksčiau turėjusios įmonės. Kartais tai būna vien IT sprendimas, bet dažnai jame dalyvauja ir personalo skyrius. Vis dažniau būtent jis nustato tikruosius reikalavimus ir priima sprendimą, kaip bendraus įmonės darbuotojai.

Kaip jūsų įmonėje priimami IT pirkimo sprendimai? Kas už juos atsakingas? Pasidalinkite komentaruose.

Autorių teisės

Creative Commons licencija Straipsnis „Marketingo technologijos – IT ar rinkodara?“, kurio autorius Pakamore pasilieka ir saugo visas savo autoriaus teises, yra licencijuotas publikavimui pagal Creative Commons Priskyrimas + Jokių išvestinių darbų (BY-ND) 4.0 tarptautinę licenciją.