Įmonės registracijos adreso keitimas internetu

Jau keletą metų visi steigiame įmones naudodamiesi el. parašu – Registrų centro savitarnoje. Įregistruoti įmonę internetu lengviau, nei įsidiegti naują operacinės sistemos Windows versiją. Paspaudinėjame Tęsti, Tęsti, ir JAR pats paruošia visus dokumentus, kaip reikia.

Kai prireikia ką nors pakeisti įmonės steigimo dokumentuose, klausimų kyla daugiau. Toliau aprašau viską nuo A iki Z, kaip pakeisti juridinio asmens duomenis.

Mano pavyzdys – registracijos adresas. Bet identiškai galite pasikeisti ir vadovą, akcininką ir t.t. Visais šiais atvejais Registrų centrui tereikia pateikti formą JAR-1 ir pakeitimą grindžiantį dokumentą (pvz.: akcininkų sprendimą). Juos galima pateikti tiek popieriniu, tiek elektroniniu formatu.

Jei įmonė neturi savo nuosavų patalpų, dar reikės ir naujuoju adresu esančių patalpų savininko sutikimo. Šį galime ir nusipirkti.

Įmonės buveinės adreso nuoma

Apie registracijos adresų pirkimą jau esu rašęs ir cituotas žiniasklaidoje: Ekonomika.lt: Biurai keliasi į virtualią erdvę.

Trumpai, jei įmonės biuro savininkas nesutinka pasirašyti sutikimo registruoti įmonę, arba nenorime prie jo prisirišti, arba biuro iš viso neturime, galime tokį sutikimą nusipirkti. Už keliasdešimt eurų gausime sutikimą registruoti įmonę, bus priimami jai adresuoti laiškai ir t.t.

Mano įmonė irgi suteikia registracijos adresus administracinės paskirties patalpose. Jei norite pigiau, galite Google pasiieškoti registracijos adresų ir įvairiuose skladukuose bei garažuose.

Patalpų savininko sutikimas registruoti įmonę

Kai užsisakinėjame buveinės adresą, pasirenkame, mums reikia popierinio ar elektroninio sutikimo. Jei turime el. parašą, čia nieko svarstyti nereikia – renkamės elektroninį. Jei el. parašo neturime, svarstyti irgi nereikia – išsiimame jį pas savo operatorių: El. parašas sutarčių sudarymui – jau realybė.

Jei neturėsime el. parašo, teks patiems ruošti visus dokumentus, aiškintis JAR-1 formos pildymo subtilybes ir viską nešti į Registrų centrą. Jei naudojamės el. parašu, Registrų centro savitarnoje paspaudinėsime Tęsti ir viskas užsipildys automatiškai.

Akcininkų sprendimas keisti buveinės adresą

Įmonės buveinės adresas, įstatai, pavadinimas ir įstatinio kapitalo dydis yra akcininkų sprendžiami klausimai. Todėl jie turi susirinkti ir nuspręsti keisti įmonės buveinę. Tai įforminama akcininkų susirinkimo protokole.

Jei tėra vienas akcininkas, pakanka vienintelio akcininko sprendimo. Siūlau tokį jo variantą: Vienintelio akcininko sprendimas keisti įmonės buveinės adresą (šablonas) .

Jei dokumentus pildome el. būdu, visi akcininkai šį sprendimą turi pasirašyti savo el. parašais. Tą patogiausia daryti sistemoje GoSign.lt, kaip jau aprašiau straipsnyje El. parašas sutarčių sudarymui – jau realybė.

UAB įstatų keitimas keičiant buveinę

Jei mūsų įmonė įsteigta seniai, kai notarai įstatuose dar įrašinėdavo registracijos adresą, reikės keisti ir įstatus.

Gera žinia ta, kad naudojantis el. parašu, notaro nebereikės. Registrų centras pats paruoš mums naujus įstatus. Akcininkų susirinkimo protokole arba vienintelio akcininko sprendime tereikia pridėti, kad akcininkai nusprendė pakeisti ir įstatus.

Naujus, tipinius įstatus rasime prisijungę prie Registrų centro savitarnos.

Juridinio asmens buveinės keitimas internetu

Prisijungę prie Registrų centro savitarnos sistemos, pasirenkame atstovaujamą įmonę, kuriai keičiame registracijos adresą. Tą gali atlikti tik įmonės vadovas.

Tuomet viršuje spaudžiame Juridinių asmenų registras ir einame į Juridinio asmens prašymai. Paspaudę Prašymas keisti juridinio asmens duomenis ir dokumentus, atsiduriame puslapyje Dokumentų pildymas ir matome visų įmonės duomenų skirsnius.

Jei dabartiniame steigimo dokumente (įstatuose) nurodytas registracijos adresas, spaudžiame Steigimo dokumentas ir nusistatome, kad keičiame įstatus į tipinius. Spaudžiame Išsaugoti.

Susirandame ir spaudžiame Juridinio asmens buveinė. Skirsnyje Prašymo objektas spaudžiame Paieška pagal unikalų numerį ir įvedame iš naujojo registracijos adreso patalpų savininko gautą numerį. Skirsnyje Buveinės patalpų savininkai spaudžiame Pridėti ir po vieną pridedame visus patalpų savininkus, kurių duomenis gavome iš registracijos adreso pardavėjo. Viską suvedę, spaudžiame Išsaugoti arba Tęsti.

Tuo pačiu galime pakeisti ir visus kitus juridinio asmens duomenis, paprastai vedamus JAR-1 formoje: akcininką, vadovą, kontaktinius duomenis ir t.t.

Viską patvirtiname ir atsirandame puslapyje Dokumentų pasirašymas. Jame matome naujai paruoštą JAR-1 formą. Įkeliame akcininko sprendimą keisti įmonės buveinę. Dabar pranešame patalpų savininkui, kad jis jau turi pasirašyti sutikimą registruoti mūsų įmonę jo patalpose. Paties dokumento jam nesiunčiame – jį patalpų savininkas gaus tiesiogiai iš Registrų centro.

Kai savininkas pasirašo sutikimą, grįžtame į puslapį Prašymų keisti juridinių asmenų duomenis ir dokumentus sąrašas. Pasirašome visus dokumentus savo el. parašu ir susimokame Registrų centro mokestį JAR duomenų atnaujinimui. Per kelias darbo dienas nauji duomenys jau matysis Juridinių asmenų paieškoje.

Juridinio registracijos adreso keitimas su JAR-1

Jei dėl kažkokių priežasčių negalite suvesti duomenų Registrų centro savitarnoje, popierinę JAR-1 formą galite parsisiųsti Registrų centro svetainėje.

Jei reikia keisti ir įstatus, neturint el. parašo juos turės patvirtinti notaras.

Galiausiai akcininkų sprendimą, JAR-1 formą, patalpų savininko sutikimą ir notaro patvirtintus įstatus (jei juos keičiame) nešame į Registrų centrą.

Įmonės registracijos adreso keitimo planas

Apibendrinant, naudojantis el. parašu buveinės adresą pakeičiame taip:

  1. Nusiperkame naują registracijos adresą.
  2. Pasitikriname, kad turime veikiantį el. parašą.
  3. Pasirašome Vienintelio akcininko sprendimą keisti įmonės buveinės adresą .
  4. Prisijungiame prie Registrų centro savitarnos su el. parašu.
  5. Suvedame JAR duomenis savitarnoje ir įkeliame akcininko sprendimą.
  6. Paprašome patalpų savininko pasirašyti sutikimą.
  7. Pasirašome JAR-1 formą ir sumokame Registrų centrui.
  8. Po savaitės JAR paieškoje patikriname, ar viskas gerai.

Jei pasiklydome arba kažkas nebeišeina, prašydami pagalbos nurodome, kuriuos iš šių žingsnių jau atlikome ir kuriame iškilo problema. Jei visai nesuprantame, ką čia darome, kreipiamės pagalbos į juristą.

Autorių teisės

Creative Commons licencija Straipsnis „Įmonės registracijos adreso keitimas internetu“, kurio autorius Pakamore pasilieka ir saugo visas savo autoriaus teises, yra licencijuotas publikavimui pagal Creative Commons Priskyrimas + Jokių išvestinių darbų (BY-ND) 4.0 tarptautinę licenciją.